December 23, 2010

Patungo saan?

     Saan ko nga ba makikita ang hinahanap ko? Napakalawak ng paligid, nasaan ka na ba mahal ko? Ako'y narito nag-iisa at hindi alam kung nasaan ka. Kailan...? gumagabi na, wari'y hindi na kita makita pa, bago dumilim sana'y makita't mayakap ka ng kay higpit nang sa gayo'y mapawi lungkot ng nag-iisa. Sa aking paglalakbay tila ba walang saysay, para saan nga ba bawat hakbang ng tagumpay kung hindi naman ikaw kasama. Mukhang ulan ay pumapatak na, sigurado'y malakas na ulan ay parating na. Ako'y mababasa, ayos lang wala naman magaaalala, ako man ay kidlatan eh di mas masaya para wala ng problema, pero ayaw ko ng ganoon gusto ko kasi mamatay ng nasa tabi mo, bago ako mawala madama sana init ng nagliliyab na alaga at pagmamahal mo. Punan sana ang pangungulila, ikaw na yata ang pupuna nito. Nasaan ka man, ako'y narito naghihintay lamang sa'yo, kung darating ka laking tuwa aking madarama, buhay ko ay markakaroon ng saysay, magkakaroon ng puwang para mabuhay. Buong araw na pagod, pagod ng maglakad, nasaan ka na ba? Ako'y nawawalan na ng pag-asa. Luha ko ay simuola ng pumatak....hindi kita makita, oras na para magpahinga. Good bye, I will now rest in peace.

No comments: